Vergeet-mij-nietje

Vergeet-mij-nietje

Vergeet-mij-nietje   Wist je dat de allereerste scheiding in Nederland op 15 september 1796 werd uitgesproken? Als familiemediator ben ik dan meteen benieuwd hoe dat toentertijd gegaan is: wie van de twee wilde stoppen met de relatie en wat was de reden? Wat is...

Miniportretten van Mediators: Patricia van der Zande

Miniportretten van Mediators: Patricia van der Zande   Mediator Ardi Roelofs gaat in deze reeks in gesprek met collega’s. Zo schrijft zij over specifieke accenten in de praktijk. Wat speelt zich af bij een mediator zelf in de beslotenheid van mediationgesprekken?...

18 april 2020 groepsprogramma voor 6-11 jarigen

18 april 2020 groepsprogramma voor 6-11 jarigen

Groepsprogramma De kinderen Scheiden Mee voor kinderen 6-11 jaar op zaterdag 18 april 2020 van 13.30-17.00 uur. Voorafgaand aan deze middag is er voor ouders een informatieavond op woensdag 15 april 2020 van 20.00-21.00 uur.
Locatie: buurtcentrum Bij de Buren Parkwijk, Eerste Oosterparklaan 76, 3544 AK Utrecht (gratis parkeren voor de deur)
Meer informatie of aanmelden kan via:
Patricia van der Zande, patricia@vdzmediation.nl, 06-48 41 7510;
Kijk voor meer informatie over het groepsprogramma op: www.dekinderenscheidenmee.nl

De Kinderen Scheiden Mee

De Kinderen Scheiden Mee

Als ouders scheiden, scheiden de kinderen mee. Alles wat vertrouwd was, gaat ineens veranderen. Kinderen kunnen in deze onzekere periode een steuntje in de rug goed gebruiken. In een speciaal op hun leeftijd afgestemd groepsprogramma komen kinderen van 6 tot en met 17 jaar één middag bijeen. Met als doel dat kinderen niet alleen leren begrijpen wat een scheiding betekent, maar ook hoe ze beter met deze situatie kunnen omgaan.Voorafgaand aan deze zaterdagmiddag is er speciaal voor de ouders een voorlichtingsavond, waarin de kindercoaches ouders informeren over het groepsprogramma ‘De Kinderen Scheiden Mee’. Ouders krijgen ook handvatten over hoe je met je kind(eren) in gesprek kunt gaan over de scheiding.

Voor wie is het geschikt?

Dit programma is zowel geschikt voor gezinnen waarbij ouders voornemens zijn te gaan scheiden of al gescheiden zijn. De ervaring leert dat door deelname aan dit kortdurende, preventieve programma ouders meer bewust worden van de behoeften van een kind in een scheidingssituatie en daar beter op kunnen inspelen. Kinderen zijn na afloop meestal opgelucht en blij dat ook zij hun stem hebben mogen laten horen. Ook helpt het kinderen dat ze zien dat ze niet de enige zijn die in deze situatie zitten en vinden ze het fijn om hier met elkaar over te praten.

Praktisch

Het groepsprogramma bestaat uit twee bijeenkomsten: een informatieavond voor ouders van een uur en een middagprogramma voor kinderen van 3,5 uur. Het laatste half uur van het middagprogramma voor kinderen sluiten de ouders aan, zodat kinderen echt kunnen laten zien wat ze geleerd hebben deze middag.
Deelname aan het groepsprogramma bedraagt € 85,- per kind. Bij meer kinderen uit hetzelfde gezin bedragen de kosten vanaf het tweede kind € 75,-. Dat is inclusief een werkboek voor kinderen – waarmee zij thuis samen met hun ouders verder aan de slag kunnen- en een informatieblad voor ouders over kinderen in scheiding.

Dag van het gescheiden kind

Dag van het gescheiden kind

26 mei is de ‘Dag van het gescheiden kind’. Een dag die helaas hard nodig is om duidelijk te maken dat veel kinderen nog te weinig hulp krijgen als hun ouders gaan scheiden. Want hoe vertelt een kind wat het voelt tijdens de scheiding? Hoe vertelt een kind wat het wil...

Contact

+31 6 48417510

Voreneng 34
3452 NL Vleuten

Contact

Wil je in contact komen met VDZ Mediation? Hiernaast staan mijn gegevens.

[wpforms id="4529"]